logotypy 2

Projekt

,,Program rozwojowy dla kierunku pielęgniarstwo UPH w Siedlcach’’ 

POWR.05.05.00-00-0010/18-00


wartość projektu

5 115 668,74 zł


dofinansowanie

4 962 198,67 zł


Projekt przewiduje opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kierunku pielęgniarstwo (w tym: program stypendialny, odpłatne praktyki, szkoleń/kursów ponadprogramowych, wizyty studyjne, konkurs), które dostarczą studentom/studentkom dodatkowych umiejętności / kompetencji niezbędnych w aspekcie aktualnych potrzeb rynku pracy. Przewidziane dla studentów formy wsparcia przyczynią się także do podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia na omawianym kierunku.